Počuli ste už o Home staging-u?

Je profesionálna estetická úprava vzhľadu interiéru nehnuteľnosti za účelom čo najlepšieho a najrýchlejšieho predaja, či prenájmu.
Home staging v sebe zahŕňa činnosti od výberu vhodných farieb, dohliadanie a doplnenie dekorácií, príp. aj zabezpečenie drobných, nutných opráv, reorganizácia nábytku, tzv. nadekorovanie nehnuteľnosti aby sa v čo najväčšej miere zvýšila jej vizuálna a tým aj reálna hodnota.
Keďže človek sa rozhoduje na základe pocitu, prvý dojem je ten najdôležitejší.
Stretla som sa však s názorom, že home stagging je zavádzanie kupujúceho, ale ja som presvedčená o opaku, nezakrývame nedostatky nehnuteľnosti, to určite nie, len zvýrazňujeme jej klady. Niekedy si kupujúci naozaj nevie predstaviť priestor bez rušivých elementov a tak sa zbytočne obmedzuje.

Scroll to Top